دیجیتال ساینج (Digital Signage)

Digital Signage کاماسیستم
سامانه دیجیتال ساینج Digital Signage راه حلی است که به بهره بردار سیستم اجازه می دهد محتوای تعداد نامحدودی نمایشگر در سطح ارگان، شهر، کشور و یا حتی سراسر دنیا را کنترل و پخش نماید تا به اهداف تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی خود برسد.
محتواهای مد نظر بهره بردار از دو طریق بر روی سیستم بارگذاری می گردند:
 1. از طریق اپراتور
 2. از طریق ارتباط با منابع اطلاعاتی دیگر
در مورد اول تمامی اطلاعات مد نظر از طریق اپراتور تهیه و آماده می گردد و توسط ایشان بر روی سیستم بارگذاری می گردند. مورد دوم محتواهایی را شامل می شود که از قبل آماده می باشند و اپراتور فقط منابع آن را به سیستم معرفی و سیستم در زمان های مشخص شده نسبت به دریافت و نمایش آنها اقدام می نماید.
این سیستم ها محدودیتی در نمایش انواع محتوا نداشته و قادرند انواع آنها به شرح ذیل را نمایش دهند:
 1. محتوای زنده (کانال های زنده تلویزیونی، رادیویی و یا دوربین ها)
 2. انواع فیلم های تبلیغاتی و اطلاع رسانی کوتاه و بلند
 3. عکس
 4. زیرنویس
 5. RSS های خبری
 6. انواع URL
 7. و ...
با توجه به توضیحات فوق مشخص می گردد این سامانه کاربری بسیار زیادی برای انواع شرکتها، ارگانها و مراکز خدماتی و درمانی دارد از جمله:
 1. بانکها
 2. فرودگاه ها
 3. مراکز فروش و مال ها
 4. ارگانهای دولتی و خصوصی بزرگ و متوسط
 5. مراکز درمانی
 6. مراکز آموزشی
 7. مراکز تفریحی و سرگرمی
 8. پایانه های حمل و نقل
 9. و ...

مطالب مرتبط و تکمیلی دیجیتال ساینج (Digital Signage)

پروژه های انجام شده دیجیتال ساینج (Digital Signage)