شرکای تجاری > 

CoreTrust (کره جنوبی)

شرکت کره اي CoreTrust در سال 2000 ميلادی و بر اساس فلسفه "اعتماد بنيادی ترين ارزش جهان است" بنيان نهاده شد. تمرکز اصلی اين شرکت بر توسعه تکنولوژی دسترسی مشروط ( Conditional Access) و مديريت حقوق ديجيتال ( Digital Rights Management) استوار است.اين شرکت تا کنون افتخار همکاری با اصلی ترين اپراتور های کره جنوبی مانند Kt olleh TV, LG U+ TV, CJ HelloVision و نيز مهمترين اپراتور های بين المللی مانند BBEF, COMPASS و نیز شرکت مخابرات ایران را داشته است.