محصولات > پخش زنده (Live Streaming) > 

Anevia-Flamingo

 

سرور Flamingo شرکت Anevia به منظور پاسخگويی به نيازهای صنعت Hospitality از جمله هتل ها، بيمارستان ها، سازمان ها و مجتمع های مسکونی طراحی شده است.  راهکار ديگری برای استفاده اوپراتورهای مخابراتی و تلويزيونی (Telecom Operators) توسط شرکت Anevia طراحی شده است که به منظور کسب اطلاعات بيشتر راجع به اين راهکار مي توانيد صفحه زير را مشاهده نماييد:

 
Anevia ViaLive for Telco

سرور flamingo سيگنال های تلويزيونی و کانال های راديويی را دريافت و آن ها را برای پخش روی بستر IP آماده مي نمايد.

طراحی منعطف اين سرور اين امکان را به کاربر مي دهد تا تلفيقی از کانال های ماهواره اي، زمينی، کانال های آنالوگ و کابلی را تنها با استفاده از يک دستگاه دريافت و آن ها را روی بستر IP پخش نمايد.