محصولات > ويديوی درخواستی (VOD) > 

Anevia-Toucan

 

سرور ويديوی درخواستی Toucan به منظور پاسخگويی به نيازهای صنعت Hospitality از جمله هتل ها،سازمان ها، بيمارستان ها و مجتمع های مسکونی طراحی شده است. راهکار ديگری برای اوپراتور های مخابراتی و تلويزيونی (Telecom Operators) توسط شرکت Anevia طراحی شده است که به منظور کسب اطلاعات بيشتر راجع به این راهکار مي توانيد صفحه زیر را ببینید:

Anevia ViaDemand

سرور Toucan قادر به پخش محتوای ويديويی بر اساس نياز کاربر(VOD) بر روی بستر IP مي باشد.اين تصاوير توسط انواع ست تاپ باکس(STB), کامپيوترهای شخصی، تبلت ها و گوشی های موبايل هوشمند قابل دريافت است.

سرور Toucan همچنين سرويس های ويديويی پيشرفته اي مانند Personal Recording, Catch-up TV, Playlist generation و Content Archiving را به کاربر ارائه مي دهد.