پروژه ها > Digital Signage > 

مراکز تجاری شهرستان جهرم

قرارداد همکاری کاماسيستم با شرکت تبليغات تصويری رسانه جهت طراحی، خريد و نصب سيستم Digital Signage در سطح مراکز خريد شهرستان جهرم در آبان 1389 منعقد و سيستم نصب شده در آذر همان سال آماده بهره­برداری شد.

در طراحی راهکار فنی اين پروژه از سرور مرکزی ساخت شرکت Navori سوئيس و تعداد 5 عدد صفحه نمايش که در نقاط مورد نظر کارفرما نصب شد، استفاده شده است.

رضايت مسئولان شرکت تبليغات تصويری رسانه از کار انجام شده را مي­توان در حسن انجام کار ارائه شده از سوی مدير عامل اين مؤسسه مشاهده نمود: