پروژه ها > Digital Signage > 

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم به لحاظ ظرفیت یک از بزرگترین تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی کشور است که در سال سال 1379 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

در تابستان سال 93 شرکت پتروشیمی جم تمایل خود را جهت نصب و راه اندازی سیستم Digital Signage به تعداد 7 نمایشگر در ساختمان مرکزی خود اعلام نمود که پس از بررسی های فنی کارشناسان آن شرکت، در پاییز 93 شرکت کاماسیستم به عنوان مسئول این امر انتخاب گردید.

این پروژه در حال حاضر در مرحله خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم می باشد.