پروژه های دیجیتال ساینج و ویدئو وال

شرکت همراه اول
شرکت همراه اول
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت همراه اول
فرودگاه بین المللی امام خمینی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
22 کلاینت و 14 ویدئو وال
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
فرودگاه بین المللی امام خمینی
باغ کتاب
باغ کتاب
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
90
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
باغ کتاب
مرکز خرید پالادیوم
مرکز خرید پالادیوم
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
1 ویدئو وال
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مرکز خرید پالادیوم
بازار چارسو
بازار چارسو
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
22
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بازار چارسو
مجتمع تجاری ایران مال
مجتمع تجاری ایران مال
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
4 در 4
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مجتمع تجاری ایران مال
مرکز خرید گالریا
مرکز خرید گالریا
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
130
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مرکز خرید گالریا
شرکت پتروشیمی جم
شرکت پتروشیمی جم
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
12
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت پتروشیمی جم
بیمارستان پارس
بیمارستان پارس
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
22
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان پارس
شرکت پتروپارس
شرکت پتروپارس
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
8
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1391
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت پتروپارس
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
5
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
شرکت گلدیران
شرکت گلدیران
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
10
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت گلدیران
هتل ولایت
هتل ولایت
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل ولایت
فود کورت قلهک
فود کورت قلهک
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
6
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
فود کورت قلهک
شرکت ایرانسل
شرکت ایرانسل
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
15
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1392
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت ایرانسل
دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور
دیجیتال ساینج و ویدئو وال
نوع پروژه
40
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
دیوان محاسبات کشور