پروژه های IPTV

مجتمع تجاری ایران مال
مجتمع تجاری ایران مال
IPTV
نوع پروژه
500
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مجتمع تجاری ایران مال
هتل اسپیناس پالاس
هتل اسپیناس پالاس
IPTV هتلی
نوع پروژه
450
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل اسپیناس پالاس
مارینا پارک
مارینا پارک
IPTV هتلی
نوع پروژه
200
تعداد کلاینت
کیش
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مارینا پارک
هتل الماس 2
هتل الماس 2
IPTV هتلی
نوع پروژه
220
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل الماس 2
هتل بزرگ شیراز
هتل بزرگ شیراز
IPTV هتلی
نوع پروژه
170
تعداد کلاینت
شیراز
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل بزرگ شیراز
هتل قصر الماس
هتل قصر الماس
IPTV هتلی
نوع پروژه
219
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1389
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل قصر الماس
بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
160
تعداد کلاینت
لاهیجان
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان میلاد
بیمارستان رضوی
بیمارستان رضوی
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
350
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1392
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان رضوی
هتل ویدا
هتل ویدا
IPTV هتلی
نوع پروژه
150
تعداد کلاینت
جزیره کیش
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل ویدا
هتل سورینت مریم
هتل سورینت مریم
IPTV هتلی
نوع پروژه
80
تعداد کلاینت
جزیره کیش
محل اجرا
1392
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل سورینت مریم
هتل کوروش
هتل کوروش
IPTV هتلی
نوع پروژه
210
تعداد کلاینت
جزیره کیش
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل کوروش
هتل نگین پاسارگاد
هتل نگین پاسارگاد
IPTV هتلی
نوع پروژه
150
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل نگین پاسارگاد
هتل آپارتمان بشری
هتل آپارتمان بشری
IPTV هتلی
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل آپارتمان بشری
هتل حلما
هتل حلما
IPTV هتلی
نوع پروژه
90
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل حلما
هتل الزهرا
هتل الزهرا
IPTV هتلی
نوع پروژه
220
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل الزهرا
هتل جهان
هتل جهان
IPTV هتلی
نوع پروژه
170
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل جهان
هتل سیمرغ فیروزه
هتل سیمرغ فیروزه
IPTV هتلی
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل سیمرغ فیروزه
هتل فردوس
هتل فردوس
IPTV هتلی
نوع پروژه
90
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل فردوس
هتل حیات شرق
هتل حیات شرق
IPTV هتلی
نوع پروژه
400
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل حیات شرق
هتل شکوه ایمان
هتل شکوه ایمان
IPTV هتلی
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل شکوه ایمان
هتل آدینا
هتل آدینا
IPTV هتلی
نوع پروژه
120
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل آدینا
بازار چارسو
بازار چارسو
IPTV سازمانی
نوع پروژه
450
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بازار چارسو
مجتمع مسکونی باران
مجتمع مسکونی باران
IPTV سازمانی
نوع پروژه
110
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مجتمع مسکونی باران
شرکت پتروپارس
شرکت پتروپارس
IPTV سازمانی
نوع پروژه
45
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1391
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت پتروپارس
برج میکا
برج میکا
IPTV سازمانی
نوع پروژه
80
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
برج میکا
بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
100
تعداد کلاینت
اصفهان
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان میلاد
بیمارستان گلستان نداجا
بیمارستان گلستان نداجا
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان گلستان نداجا
مرکز جراحی محدود میلاد
مرکز جراحی محدود میلاد
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
ارومیه
محل اجرا
1395
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
مرکز جراحی محدود میلاد
بیمارستان مادر
بیمارستان مادر
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
55
تعداد کلاینت
قم
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان مادر
بانک پارسیان
بانک پارسیان
IPTV سازمانی
نوع پروژه
10
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1390
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بانک پارسیان
هتل پردیسان
هتل پردیسان
IPTV هتلی
نوع پروژه
170
تعداد کلاینت
مشهد
محل اجرا
1394
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل پردیسان
هتل پانوراما
هتل پانوراما
IPTV هتلی
نوع پروژه
280
تعداد کلاینت
کیش
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل پانوراما
بیمارستان پیامبران
بیمارستان پیامبران
IPTV بیمارستانی
نوع پروژه
150
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان پیامبران
هتل پرشین پلازا
هتل پرشین پلازا
IPTV هتلی
نوع پروژه
110
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
هتل پرشین پلازا